Powered by

Thuis aan de slag met Rekenprof Thuis!

Met Rekenprof kan uw kind thuis ook direct aan de slag. Met Rekenprof leert uw kind effectief rekenen met deze volledig digitale en adaptieve rekenapplicatie uit Denemarken. De content is speciaal aangepast aan het Nederlandse curriculum en sluit aan bij de kerndoelen voor rekenen in het basis- en voortgezet onderwijs.

Adaptief en interactief

Jouw Rekentrainer adviseert uw kind tevens om aan de slag te gaan met specifieke rekenhiaten. Deze hiaten krijgen prioriteit bij het oefenen met Jouw Rekentrainer. De module Geoprof biedt diverse interactieve rekenuitdagingen. Zo wordt uw kind uitgedaagd om rekenproblemen op te lossen.

Onze weekplanningen sluiten aan bij de rekenlesstof van elke school. Alle vragen zijn ontwikkeld door onze onderwijsexperts. Uw kind kan hier volledig zelfstandig mee aan de slag.

Plezier in rekenen!

Als uw kind ergens plezier aan beleeft, onthoudt hij het ook langer. Daarom oefen je met Rekenprof met leuke, gedifferentieerde opgaven, met videofilmpjes en met opdrachten waar medailles mee te verdienen zijn. Zo leert uw kind beter rekenen en zal rekenen ook leuk vinden!

Gebruikers van Rekenprof raken erg gemotiveerd door de positieve stimulans die Rekenprof geeft en het spelelement dat aan hun rekenwerk wordt toegevoegd. Zo zijn ze enorm betrokken bij hun eigen ontwikkeling. Rekenprof werkt met beloningen wanneer gebruikers de opdrachten goed maken en sluit aan bij het persoonlijke leerproces zodat ze vooruitgang zien. In Rekenprof zitten games zoals de medaillejacht waarmee bijvoorbeeld het maken van hoofdrekenen geoefend wordt.

Oefenen op eigen niveau

Nadat u een abonnement heeft genomen, krijgt u toegang tot alle opdrachten die aansluiten bij het lesmateriaal dat uw kind ook op school krijgt. Het niveau van uw kind is het vertrekpunt van dit jaarplan. Binnen dit groepsniveau past Rekenprof zich automatisch aan het niveau van uw kind aan. De applicatie zorgt voor alternatieven als uw kind een bepaalde opdracht niet begrijpt of daar moeite mee heeft. Aan de hand van instructievideo’s worden de opdrachten uitgelegd. Deze instructiefilmpjes kunnen zo vaak als nodig bekeken worden en kunnen gepauzeerd worden.

Rekenprof werkt met kleine, duidelijke stappen: eerst bekijkt uw kind een video-instructie, oefent dan zelf, herhaalt dat zo vaak als nodig is en toetst dan zelf de opgedane kennis. Rekenprof kijkt de opdrachten na en geeft direct feedback. Dit motiveert en stimuleert!

Inzicht en overzicht

U en uw zoon of dochter loggen in via www.rekenprof.nl. Uw kind kan vervolgens zelfstandig aan de slag. U heeft inzage in hetgeen uw kind goed doet en eventueel kan verbeteren. Rekenprof is methode-onafhankelijk.

Rekenprof bevat 2.000.000 rekenopdrachten en zo’n 1.000 videolessen.

Een licentie voor Rekenprof Thuis kost € 37,50 per jaar per gebruiker. Betaling vindt plaats binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur. U krijgt zo snel mogelijk toegang tot alle functionaliteiten van Rekenprof.

Neem hier een jaarabonnement!

Vul s.v.p. onderstaande gegevens in.


Factuuradres (u ontvangt een factuur na de betaling per eenmalige incasso)