Powered by

Adaptief en interactief

De software genereert voor de leerling steeds nieuwe opgaven van een bepaald type binnen de hem toegewezen rekentaak. Daarbij gaat de moeilijkheidsgraad na een paar opgaven ongemerkt omhoog.
Leerlingen kunnen in Rekenprof zelfstandig aan de slag met Jouw RekenTrainer. RekenTrainer adviseert de leerling zelf om aan de slag te gaan met specifieke rekenhiaten. U kunt ook leerkrachtgestuurd content voor de leerlingen of groepjes leerlingen klaarzetten.

De module Geoprof biedt diverse interactieve rekenuitdagingen. Leerlingen worden uitgedaagd om rekenproblemen op te lossen.